fbpx

Montserrat Martorell

Montserrat Martorell Fabregat, és nascuda a Tortosa (Tarragona) on va realitzar els estudis fins a final del batxillerat. Posteriorment es va traslladar a Barcelona on va cursar estudis superiors i es va llicenciar en Antropologia Cultural per la Universitat de Barcelona. És Diplomada en el Mètode de treball Corporal Cos-Art per la Generalitat de Catalunya i l’Escola de Treballs Corporals i Artístics de Barcelona. Màster en Prevenció de Riscos Laborals UOC (2009-11).

Al final de la dècada dels 80 inicia la seva aproximació a les tècniques de treball corporal a l’Escola de Treballs Corporals i Artístics de Barcelona (ETCAB). Allò que va començar com una curiositat va anar transformant-se en la seva dedicació personal i professional. Al costat de Yiya Díaz, directora de l’ETCAB, va tenir l’oportunitat de formar-se amb el Mètode Cos-Art, tècnica de treball corporal especialitzada en el moviment conscient per a músics, cantants i directors d’orquestra i cors.

Ha col·laborat i donat classes de cos a diverses institucions catalanes des dels anys 90 fins l’actualitat. Entre altres va col·laborar en la mateix Escola en la que es va formar L’ETCAB, així com l’escola Eòlia i més recentment amb l’Aula de Cant i l’Òpera de cambra de Sant Cugat. Ha impartit classes en diversos Conservatoris d’arreu de Catalunya com el de Reus, Tortosa i Girona.

Ha participat en els cursos d’estiu de la ETCAB, Sitges (2001-02), ha impartit cursos de cos i moviment en el Postgrau de psicomotricitat de la URL (2004-06), cursos de consciència corporal i tècnica de moviment per a professors de música als Conservatoris de Sabadell i Tarragona, curs de Cos i Música al programa de Música Oberta de Sabadell, cursos de formació per a treballadors de l’Ajuntament de Sabadell, etc.

Des de l’any 1999 fins el 2010 va ser professora del Conservatori de Tarragona. Des del mateix any 1999 fins l’actualitat és professora d’Educació Corporal al Conservatori de Sabadell aplicant el programa d’Educació Corporal per a músics, cantants i directors d’orquestra i cors elaborat des del mètode Cos-Art per Y. Díaz.